Lovosice podají žádost na úpravu dvou ulic

Na prvním zasedání zastupitelstva města Lovosice v roce 2012 schválili zastupitelé podání dvou žádostí o dotace na úpravu dvou rozsáhlých ulic města.

První z nich bude podána na Ministerstvo financí ČR a v případě jejího schválení dojde k revitalizaci ulice Sady Pionýrů. "V rámci daného projektu bude upraveno šířkové uspořádání komunikace k mateřské škole včetně vyřešení parkovacích ploch a chybějících chodníků. Ulice bude přestavěna na obytnou zónu s obousměrným provozem. Proběhne také obnova povrchu vozovky místní komunikace a dostavba chybějícího chodníku k MŠ. Zároveň bude rekonstruováno veřejné osvětlení a upraveny stávající chodníky, odvodnění, dopravní značení a nové ozelenění. Akce je plánovaná na období květen - září 2012," uvedl vedoucí odboru správy města a regionálního rozvoje Ing. Martin Dlouhý.

Druhá žádost o dotaci se týká dokončení revitalizace ulice Dlouhá. V případě schválení projektu bude provedena oprava povrchu na silnici III/24713 od křižovatky U Besedy po křižovatku s ulicí Resslova. Proběhne také výměna povrchu chodníků, úprava parkovacích míst, výměna veřejného osvětlení a nezbytné terénní a sadové úpravy. Součástí stavby má být i nové svislé a vodorovné dopravní značení. "Jedná se pouze o dílčí opravy a já jsem si plně vědoma, že rozsah potřebných prací, ať již v okolí daných lokalit či v rámci dalších částí města, je mnohem rozsáhlejší. Osobně budu velmi ráda, pokud nám tyto žádosti o dotace vyjdou a my budeme moci vyjít vstříc v tuto chvíli alespoň občanům žijícím v těchto dvou ulicích. Doufám, že v průběhu následujícího roku to nebudou ulice jediné," řekla k celé problematice starostka města Bc. Lenka Lízlová.

zdroj: ČTK