Změna v systému placení odpadů

V Lovosicích od 1. 1. 2012 nabyla účinnost nová Obecně závazná vyhláška ohledně placení poplatku za svoz odpadů. Cena pro obyvatele Lovosic se nemění a zůstává v původní výši, tedy 492 korun za kalendářní rok za osobu. 

Zásadní změnou oproti minulé vyhlášce však je, že povinnost platit poplatek za komunální odpad má osoba s trvalým pobytem v Lovosicích a majitel, jenž vlastní stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.

Složenky s termínem úhrady 31. 3. 2012 obdrží každý občan s trvalým pobytem v Lovosicích na počátku měsíce března na adresu svého trvalého bydliště. „Doručení zajistí městská policie, pracovníci úřadu i někteří předsedové společenství vlastníků. Termín 31. 3. 2012 je na složence uveden z důvodu minimalizace nákladů na distribuci složenek, než kdybychom je tiskli a rozesílali dvakrát za rok,“ vysvětlil Martin Dlouhý, vedoucí odboru správy města a regionálního rozvoje.

Poplatek je možné uhradit složenkou na poště, mezibankovním převodem u kteréhokoliv bankovního ústavu nebo v pokladně městského úřadu v hotovosti, kde není žádný manipulační poplatek jako u dvou předešlých způsobů platby. Platby jsou adresovány na účet města, který je určen pouze pro výběr tohoto poplatku.

Obecně závazná vyhláška umožňuje dva způsoby platby: pro jednorázovou platbu celého poplatku najednou do 31. 3. 2012, u dvousložkové platby je to 50% poplatku do 31. 3. a druhých 50% do 30. 9. 2012.

„Ke změně město přistoupilo z důvodu lepší vymahatelnosti tohoto poplatku od případných neplatičů dle vyhlášky o místním poplatku než při výběru dle zákona o odpadech,“ dodal Dlouhý.

zdroj: ČTK