V Lovosicích byly z dotací spraveny chodníky a osvětlení

V roce 2010 podepsalo město Lovosice smlouvu o přidělení dotačních prostředků ve výši 24,84 milionu korun z ROP Severozápad na projekt Zvýšení kvality života a fyzického prostředí místní části města Lovosice na rekonstrukci ulic Nádražní, U Nadjezdu, Okružní, Terezínská a Obchodní. Zrekonstruovány byly komunikace včetně odvodnění, chodníky, dopravní značení, veřejné osvětlení, zeleň a byla zřízena dvě dětská hřiště.

"V tomto roce bylo rovněž vypsáno výběrové řízení na poskytovatele úvěru na profinancování tohoto projektu ve výši 23,847 milionu korun. Následně byl úvěr městu poskytnut," uvedla Ing. Dagmar Wágnerová, vedoucí ekonomického odboru na MěÚ Lovosice.

"ROP Severozápad proplácí úspěšným příjemcům dotace finanční prostředky až po kompletní realizaci projektu a po provedené fyzické kontrole projektu. Město Lovosice platbu 24,84 milionu korun od ROP Severozápad skutečně po splnění všech předepsaných činností v prosinci 2011 obdrželo a já jsem velmi ráda, že se danou akci podařilo úspěšně realizovat," sdělila starostka města Bc. Lenka Lízlová.

"Následně město Lovosice splatilo úvěr na profinancování celé akce v plné výši," potvrdila Wágnerová.

zdroj: ČTK