Ústecký kraj trvá na zachování počtu akutních lůžek

Ústecký kraj stále trvá na zachování počtu akutních lůžek v regionu. Podpora kraje se vztahuje nejenom na nemocnice sdružené v rámci akciové společnosti Krajská zdravotní (Nemocnice v Ústí nad Labem, Chomutově, Mostě, Teplicích a Děčíně), ale rovněž na nemocnice městské či soukromé. Již dříve se Zastupitelstvo Ústeckého kraje vyjádřilo například pro zachování nejenom Žatecké nemocnice, ale také Podřipské nemocnici s poliklinikou v Roudnici nad Labem. 

„Pro Ústecký kraj, ačkoli není vlastníkem nemocnic v Žatci nebo Roudnici, je evidentní snaha ministerstva zdravotnictví a VZP o likvidaci těchto nemocnic nepřijatelná, a to nejenom vzhledem k zachování kvalitní a dostupné zdravotní péče, ale i kvalifikovaných pracovních míst. Pro občany našeho kraje, kteří žijí ve zhoršeném životním prostředí, musí být zachovaná dostupná a kvalitní zdravotní péče,“ uvedla Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje.

Ústecky kraj rovněž důrazně nesouhlasí s odebráním statusu Komplexního onkologického centra Nemocnici Chomutov, které znemožňuje pacientům s nádorovým onemocněním ve spádové oblasti cca 600 tisíc občanů (z Ústeckého, Karlovarského a Středočeského kraje) poskytovat šetrnou a účinnou tzv. biologickou léčbu. Pacienti, kteří bojují s vážným onemocněním, budou muset nyní absolvovat navíc náročnou cestu za léčbou do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.
 
„Nevím, zda záměrem ministerstva zdravotnictví bylo dosažení finančních úspor na úkor vážně nemocných občanů našeho kraje, nebo snaha přenést poměrně ziskovou léčbu do nemocnic v Praze, v každém případě však jde o neomluvitelné a asociální rozhodnutí. Budeme se proti němu bránit všemi dostupnými prostředky,“ doplnila Jana Vaňhová.