SODASTREAM PŘISPĚL K PLASTOVÉ OČISTĚ KARIBSKÉHO OSTROVA ROATAN

Podle vědců z University of California bylo k roku 2017 na světě vyrobeno astronomických 8,3 miliardy tun plastu. Recyklace při tak masivním objemu plastového odpadu přestává být považována za efektivní řešení. Je tedy zapotřebí začít bojovat jinak – účinněji. Jako optimální řešení se jeví precyklace – omezení výroby plastů na jedno použití. SodaStream s plasty tímto způsobem bojuje dlouhodobě a jejich zástupci se rozhodli udělat i něco navíc. Tím něčím navíc byl úklid karibského ostrova Roatan od plastových odpadků, které v posledních letech zavalily pláže tohoto ostrova.

Karibské ostrovy považuje řada lidí za symbol čisté přírody a ideální dovolenkovou destinaci. Bohužel, realita je jiná. Už i tento mnohými vzývaný tropický ráj je zatížen obrovskými nánosy odpadků, především těch vyrobených z plastu. Na ostrov proto vyrazilo 130 zástupců společnosti SodaStream, kde vlastními silami přispěli k jeho očistě. Společně s dětmi a zástupci státních složek včetně policie a armády uklízeli pobřeží, laguny, zátoky, přístavy i části vnitrozemí. „Zkrátka jsme se rozhodli zvednout ze židle a přiložit ruku k dílu, protože plastový odpad představuje obrovský problém. A rovněž chceme poukázat na to, že recyklace není řešení, protože drtivá většina vyprodukovaného plastového odpadu končí na skládkách nebo jako odpad v přírodě,“ říká Zdeněk Zahrádka, manažer značky SodaStream v ČR, který se akce účastnil jako jeden ze dvou českých zástupců.

Na skládkách končí 79 % plastového odpadu

Světová produkce plastu je obrovská. Ačkoliv se v širším měřítku začaly plasty vyrábět až v 50. letech minulého století, američtí vědci z University of California odhadují, že k roku 2017 bylo na světě vyrobeno 8,3 miliardy tun plastu. A zátěž na životní prostředí a přírodní zdroje je při jejich produkci nezanedbatelná. Na výrobu jedné tuny plastů se spotřebuje až 2,5 tuny ropy a při výrobě balené vody se každoročně použije 2,7 milionů tun plastické hmoty.

Obecně se mělo za to, že vhodným řešením dalšího nakládání s plastem je recyklace, ale jak se ukazuje, ta zdaleka není všespásná. Podle zmiňovaných dat vědců University of California se recykluje pouhých 9 % plastového odpadu, 12 % se spaluje a 79 % končí na skládkách bez dalšího využití. Odhadem je tak v současnosti na skládkách okolo 4,9 miliardy tun plastového odpadu a do roku 2050 toto číslo stoupne na 12 miliard tun.

Jaká je situace v ČR?

Podle dat Ministerstva životního prostředí v roce 2017 vzniklo v České republice 248 585 tun plastového obalu. Naše země sice pravidelně obsazuje nejvyšší příčky v objemu recyklace, ale přesto více než 40 % z vyprodukovaného objemu není k materiálové recyklaci využito. Navíc bylo letos vědci Ústavu pro hydrodynamiku Akademie věd České republiky (AK ČR) zjištěno, že mikroplastové částice se nachází i v tuzemské pitné vodě. Vědci AV ČR zkoumali vzorky ze tří úpraven vody v ČR a došli k závěru, že konvenční čistírny dokáží postihnout (v závislosti na vodním zdroji a použité čistírenské technologii) pouze 70–83 % mikroplastových částic. Nakonec se tak kontaminovaná voda dostává do zdrojů určených pro výrobu pitné vody.

Precyklace jako řešení

Plastový odpad a mikroplasty zkrátka představují pro moderní společnost u nás i na celém světě obrovský problém.

„Lidé jsou dnes naučeni třídit plastový odpad prostřednictvím žlutých recyklačních kontejnerů a jsou přesvědčeni, že je tak problém s plastovým odpadem vyřešen tím správným způsobem. Jakýkoliv plast ale vložením do žlutého kontejneru nezmizí. V současnosti je pouze část takto vytříděného plastového odpadu zužitkována jako materiál užitečný pro nové produkty. Zbytek plastů pak může skončit jako odpad kdesi v zámoří, ve spalovně či zahrnutý na nedaleké skládce, kde s námi bude ještě dalších několik stovek let. Prostřednictvím nově spuštěné marketingové kampaně chce proto značka SodaStream otevřít diskuzi a upozornit na skutečnost, že jedinou opravdu účinnou metodou, jak se s hrozbou plastového odpadu vypořádat, je precyklace. Tedy namísto hledání metod likvidace plastový odpad vůbec nevytvářet tam, kde jeho použití nedává smysl. Jako je tomu i v případě plastových lahví na jedno použití,“ uvádí Zdeněk Zahrádka a dodává: „Současně nabízíme ke zvážení i možný způsob, jak se v případě běžné rodiny vyhnout nákupu více než 2 500 lahví během tří let, který je dostupný pro každého a dá se s ním začít teď hned.“