Šest z deseti klientů je ochotno sdílet s bankami své důležité osobní údaje výměnou za nižší ceny

Podle nové zprávy společnosti Accenture by téměř šest z deseti klientů bylo ochotno sdílet se svými bankami nebo pojišťovnami důležité osobní informace, jako jsou údaje o jejich poloze a informace o životním stylu, výměnou za nižší ceny produktů a služeb.

Globální studie Accenture o spotřebitelích finančních služeb   založená na dotazování 47 000 respondentů na 28 trzích zjistila, že více než polovina z nich by takové údaje sdílela výměnou za výhody jako např. rychlejší schválení úvěrů, slevy na členství ve fitness klubech a personalizované nabídky na základě jejich aktuální polohy.

Zároveň však lidé považují soukromí za prioritu. Tři čtvrtiny (75 %) říkají, že jsou ohledně ochrany svých osobních údajů velmi opatrní. Když byli dotazováni, kvůli čemu by svou banku nebo pojišťovnu opustili, většina z nich hned po zvyšujících se nákladech uvedla narušení bezpečnosti osobních údajů.

„Lidé sdílí osobní údaje, aby si zjednodušili život nebo aby byli více propojeni, a to se pak přenáší do způsobu spravování jejich osobních financí,“ řekl Piercarlo Gera , ředitel sekce finančních služeb v Accenture. „Ačkoliv klienti chtějí, aby banky a pojišťovny aktivně používaly jejich data pro zlepšování jejich životů, tyto instituce by měly postupovat opatrně a zajistit, aby svým zákazníkům rozuměly, poskytovaly jim relevantní a aktuální nabídky, a zároveň chránily jejich údaje. To je pro banky a pojišťovny důležitou výzvou. Musejí své zákazníky vidět jako lidi s potřebami i mimo jejich bankovní účty a pojistné smlouvy."

Spotřebitelé přijímají kladně personalizované pojistné smlouvy, přičemž 64 % má zájem o upravené pojištění auta na základě řízení bez nehod a 52 % chce mít platby pojistného vázány na zdravý životní styl. Čtyři z pěti spotřebitelů (79 %) by své pojišťovně poskytli své osobní údaje včetně příjmů, polohy a životních zvyklostí, pokud si budou jisti, že by jim to pomohlo snížit riziko zranění či ztráty.

„Pokud lidé chtějí platit méně, měli by začít sdílet s pojišťovnami více informací a kupovat napřímo online," řekl Karel Kotoun, manažer v sekci finančních služeb společnosti Accenture. „Konkrétním příkladem je levnější životní pojištění navázané na zdravotní životní styl měřený například počtem ušlých kroků, nebo nízkým BMI, tj. údaji, které lze lehce získat z chytrých telefonů, anebo tzv. "wearables," neboli chytrých hodinek. Dalším příkladem je spárování chytrého telefonu s automobilem, který posléze dokáže kontrolovat rychlost a sledovat, jak agresivním, a tím pádem z pohledu pojišťovny rizikovým, řidičem jste.“

Veškeré výše zmíněné příklady budou znamenat férovější ceny pro koncové zákazníky. Navíc, tato "demokratizace" pomocí dat bude vytvářet dodatečný tlak na snížení ceny, jelikož se bude dát širší škála produktů pořídit zcela online, a tím pádem budou pojišťovny méně závislé na poradcích.

V bankovnictví by 81 % klientů bylo ochotno sdílet údaje o svých příjmech, poloze a životním stylu za rychlé schválení půjčky a 76 % by tak učinilo výměnou za nabídky na míru přizpůsobené podle jejich polohy, jako například slevy od obchodníků. Polovina (51 %) spotřebitelů chce, aby jim banky poskytovaly aktualizované údaje o tom, kolik peněz jim zbývá do dalšího výplatního termínu a 57 % chce tipy na slevy či úspory na základě jejich spotřebních zvyklostí. 

„Finanční společnosti mají obrovskou odpovědnost za udržování soukromí osobních údajů svých zákazníků," řekl Bruce Holley, senior ředitel sekce finančních služeb v Accenture pro Severní Ameriku. „Banky a pojišťovny, které této příležitosti budování důvěry a zlepšování zákaznické zkušenosti nevyužijí, riskují ztráty z důvodu neprovedených plateb nebo náhrad za škody či stížnosti."

Ochota sdílet údaje se v jednotlivých zemích liší

Ochota ke sdílení důležitých osobních údajů s finančními společnostmi byla nejvyšší v Číně, kde je 67 % respondentů ochotno sdílet více údajů za personalizované služby přizpůsobené jejich potřebám. V USA uvedla polovina (50 %) dotazovaných, že jsou ochotni sdílet více údajů za personalizované služby, zatímco v Evropě – kde od května loňského roku platí nařízení GDPR – byli lidé skeptičtější. Například pouze 40 % respondentů ve Velké Británii a v Německu uvedlo, že budou ochotni sdílet se svými bankami a pojišťovnami více údajů náhradou za personalizované služby.

„V Číně je ochota sdílet osobní údaje největší z důvodu širší penetrace trhu mobilního bankovnictví prostřednictvím aplikace Wechat, která koncovým uživatelům umožňuje celou řadu bankovních operací od plateb přes QR kódy, po půjčky online či analýzy výdajů. Evropa zůstává zatím v tomto ohledu konzervativnější. A to hlavně z toho důvodu, že klienti nevidí jasnou přidanou hodnotu ve sdílení bankovních údajů s třetí stranou, tedy společnostmi poskytujícími nadstavbové služby,“ vysvětluje Karel Kotoun. „Příkladem služeb, které otevřené bankovnictví s sebou přináší, je například možnost telefonických operátorů poskytovat bankovní služby klientům ze své mobilní aplikace. Klienti, tak nebudou muset složitě hledat VS a posílat platby za telefonní služby, jelikož budou mít vše v jedné aplikaci,“ dodal.