Ostrava usiluje o splavnění řek pro rekreační plavbu

Ostrava chce do budoucna usilovat o splavnění řek pro rekreační plavbu na území města. Na společném postupu se proto dohodla s Ředitelstvím vodních cest ČR (ŘVC), s nímž dnes uzavřela memorandum o spolupráci. Prioritou je splavnění řeky Odry, ale v plánu je i rekreační využití dalších toků - Lučiny, Ostravice a Opavy. Novinářům to řekl primátor Petr Kajnar (ČSSD).

Město se v memorandu zavázalo připravit studii proveditelnosti, která by měla ukázat, jaké úseky toků jsou pro splavnění vhodné a kde by v následujících letech mohla vzniknout veřejná přístaviště. ŘVC naopak přislíbilo pomoc při financování těchto investic.
 
Město už nyní při revitalizaci Ostravice připravuje splavnění několikakilometrového úseku tohoto vodního toku, který by pro rekreační plavbu měl být připraven už na konci letošního roku, a to od soutoku s Lučinou až po soutok s Odrou. "Připravili jsme rekreační splavnění Ostravice a je to logický krok, že se budeme bavit o tom, jak přistoupit k dalším řekám, které protékají Ostravou a nemají velký rekreační potenciál a nebyly z toho důvodu využity," uvedl Kajnar.
 
Město si tak podle primátora zároveň může vyjasnit a upřesnit trasu pro případnou výstavbu vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe, kterou rekreační splavnění nemůže omezit. Podle Kajnara by s investicemi do splavňování toků mohly pomoci i evropské peníze. Město si od projektu slibuje hlavně zkvalitnění rekreačních podmínek a podporu turistického ruchu.
 
Ostrava by během několika měsíců chtěla zadat zpracování studie proveditelnosti, která by podle odhadu mohla být dokončena v příštím roce, minimálně dva roky pak trvá příprava jednotlivých projektů. Nejdříve by se tak splavnění mohlo město dočkat v roce 2017.
 
Ředitel ŘVC Jan Skalický novinářům řekl, že aktivitu města vítá. "Naše investice zatím směřovaly zejména na Vltavu a na Labe, ten moravský kout byl zatím zastoupen pouze Baťovým kanálem, tak jsme velmi rádi, že tak velká aglomerace, jako je Ostrava, chce budovat vodní cestu," uvedl Skalický. Dodal, že městu může přislíbit maximální podporu nejen při studii proveditelnosti, ale i při výstavbě přístavišť. "Využít evropské peníze na vodě, je vždycky velmi zajímavé, protože Evropská unie podporuje vodní cesty až 85 procenty," doplnil Skalický.
 
Podle něj by pro město splavnění toků znamenalo značný přínos. "Nejviditelnější je Baťův kanál, jen loni tam proplulo 85.000 uživatelů," řekl Skalický. Město se v memorandu navíc zavázalo, že se při splavňování bude podílet na spolufinancování další infrastruktury - cyklostezek, laviček, hřišť či přístupových cest. Veřejná přístaviště by po vybudování i nadále zůstala v majetku ŘVC, měla by však svého provozovatele.
 
zdroj: ČTK