Nové rozšíření videokonferenčního systému Lifesize: bezproblémová interoperabilita se Skypem

Společnost Lifesize – inovátor v oblasti videokonferencí – oznámila, že rozšířila možnosti svého řešení, které nyní umožňuje k videokonferencím Lifesize bezproblémově připojit také uživatele Skypu pro firmy. To velmi zjednodušuje propojení audio, video a webových konferencí a posouvá prostředí Skypu pro firmy do konferenčních místností. Zjednodušilo se také spárování tohoto systému se špičkovou HD kamerou Lifesize a telefonními systémy. Díky tomuto rozšíření funkcionality je společnost Lifesize dosud jediným poskytovatelem videokonference na bázi SaaS, která umožňuje uživatelům uskutečňovat přímé hovory na a ze Skypu pro firmy.  

Microsoft Office 365 a jeho komunikační aplikace Skype pro firmy je dominantním komunikačním prostředkem s více než 100 miliony uživatelů po celém světě. Ale navzdory popularitě a pravidelnému využívání zůstává bezproblémová integrace videokonferenčních řešení a Skypu pro firmy omezená. 

„Jednání prostřednictvím videokonferencí se stávají standardem, a neměla by být narušována z důvodu omezení interoperability nebo postrádat potřebnou kvalitu videa. Proto rozhodnutí rozšířit možnosti propojení Lifesize s nejpoužívanějším komunikačním řešením Skype pro firmy pokládáme za velmi užitečné,“ říká Andrej Hronec, ředitel společnosti Audiopro, která Lifesize na českém trhu zastupuje. „V současné době vypadá reálná praxe často tak, že čtyřčlenný vývojový tým se prostřednictvím videokonference spojí s dalšími kolegy například v Německu. Pak ale potřebují připojit subdodavatele, který nemá videokonferenční řešení, a sáhnou po telefonu s reproduktorem. A následně řeší technické problémy spojené s takovou ‚komunikací‘, nekvalitní přenos – nikoli svůj byznys. Lifesize nyní umožňuje uskutečňovat přímé hovory s uživateli Skypu pro firmy, přidávat je do existujících hovorů a posílat a přijímat sdílené obrazovky.“

Integrace také umožňuje přenést Skype pro firmy do prostředí konferenční místnosti se systémem videokonference plug-and-play Lifesize, která dává uživatelům možnost se připojit do jakéhokoliv systému pro konferenční místnosti třetí strany. S tímto komplexním balíčkem bezkonkurenční kvality, který se vyznačuje snadným použitím, flexibilitou a interoperabilitou, se správci IT již nemusejí obávat investic do „uzavřených“ produktů pro konferenční místnosti. Lifesize nyní trochu paradoxně správcům IT pomáhá dále rozšířit zavádění Skypu pro firmy v celé organizaci, a tak zvyšovat hodnotu investic společnosti.

„Skype pro firmy a jiné podobné aplikace umožňují organizacím standardizovat pracovní postupy spolupráce,“ uvedl Craig Malloy, generální ředitel společnosti Lifesize. „Dobré konferenční řešení by tedy mělo doplňovat způsob práce, a ne mu být překážkou. Nabídka interoperability od Lifesize daleko přesahuje jakékoliv jiné řešení na trhu a poskytuje nejjednodušší a efektivnější spolupráci mezi Lifesize, Skypem pro firmy a dodavateli třetích stran.“
 
Lifesize vylepšuje prostředí Skypu pro firmy o:

•    Kvalitní konferenční zážitek: uživatelé mohou uskutečňovat a přijímat přímé hovory z HD kamery Lifesize a telefonního systému v konferenční místnosti s uživateli Skypu pro firmy na jejich počítačích. Mohou také využívat virtuální zasedací místnost Lifesize pro spojení konferenčních systémů třetích stran s uživateli Skypu pro firmy nebo Lifesize.

•    Obousměrné volání se Skypem pro firmy: ti, kteří využívají cloudovou aplikaci Lifesize, mohou uskutečňovat přímé hovory s uživateli Skypu pro firmy nebo je přidávat do stávajícího hovoru. Uživatelé Skypu pro firmy mohou též uskutečňovat přímé hovory s uživateli aplikace Lifesize, připojit se do konferenčních systémů nebo do virtuálních zasedacích místností.

•    Obousměrné sdílení obrazovky: ze Skypu pro firmy je možné posílat a přijímat sdílené obrazovky v reálném čase v hovoru s uživatelem aplikace Lifesize, ale i uživatelů konferenčního systému nebo virtuální zasedací místnosti.

•    Širší dosah: uživatelé Skypu pro firmy mohou rozšířit své možnosti díky cloudové aplikaci Lifesize, která umožňuje až 50cestné volání, audio připojení ve více než 60 zemích, možnost vidět více účastníků na obrazovce a možnost zapojit volající mimo organizaci.

Interoperabilita Lifesize se Skypem pro firmy je podporována na serveru Skypu pro firmy nebo Skypu pro firmy online prostřednictvím Microsoft Office365.

Tato funkce je součástí cloudového tarifu Lifesize Enterprise a Premium. Stávající uživatelé Enterprise a Premium automaticky získají tyto funkce prostřednictvím aktualizací.