Nová zpráva ukazuje, jak by mohla blockchain technologie zlepšit platební systémy centrálních bank

Společnost Accenture spolu s MAS (Monetary Authority of Singapore - měnový orgán Singapuru) a ABS (The Association of Banks in Singapore – Asociace bank v Singapuru) zveřejnila zprávu, která ukazuje, jak by mohla blockchain technologie významně zlepšit ty druhy platebních systémů, které v současnosti bankám po celém světě umožňují převádět si vzájemně biliony dolarů za den a jak by jim mohla pomoci řídit jejich finanční likviditu.  

Zpráva je založena na výsledcích úspěšného modelu zahrnujícího téměř tucet velkých bank a tři přední platformy blockchain technologií, které byly testovány paralelně. Test potvrdil, že funkce systému zúčtování plateb v reálném čase (RTGS – real-time gross settlement), jako je gridlock resolution a mechanismus úspory likvidity na decentralizovaném systému, opravdu fungují. RTGS jsou mezibankovní platby velké hodnoty, v hotovosti nebo ve formě cenných papírů, které vyžadují okamžité řešení. Klíčové je, jak test možná poprvé ukázal, že projekty na bázi blockchain mohou v takových transakcích též chránit soukromí.

Podle zprávy by systém na bázi blockchain mohl též pomáhat zmírňovat rizika mezibankovních plateb zvýšením odolnosti systému díky odstranění jediného bodu selhání a poskytnutím kryptografického zabezpečení, neměnnosti a zpracování v reálném čase.

Projekt Ubin(1): Fáze 2 – výsledky

Zpráva je založena na výsledcích fáze 2 projektu Ubin, který byl řízen a realizován společností Accenture. 13týdenní projekt byl řízen MAS a ABS, za účasti 11 finančních institucí. Zkoumal používání blockchain technologií pro specifické funkce RTGS, včetně možnosti decentralizace mechanismů úspory likvidity při zachování ochrany údajů v bankovních transakcích.

Společnost Accenture využila blockchain schopností studia Accenture Liquid Studio v Singapuru a vyvinula tři modely pomocí tří pracovních skupin na třech různých blockchain platformách: Corda, Hyperledger Fabric a Quorum. Tyto modely úspěšně dokázaly, že hlavní funkce RTGS, jako je převod peněžních fondů, mechanismy front a gridlock resolution mohou být dosaženy širokou škálou technik a návrhů řešení.

Zpráva ukazuje, že RTGS systém na bázi blockchain by snížil náklady a prostředky na každodenní procesy a snížil by rizika centrální banky jako jediného bodu selhání v systémové poruše.
 

Divyesh Vithlani, ředitel Accenture pro finanční služby ASEAN, řekl: „Fáze 2 projektu Ubin nejenže úspěšně potvrzuje, že funkce RTGS mohou být decentralizovány bez ohrožení soukromí, ale znamená také velký úspěch spolupráce v tomto oboru v Singapuru, a pokládá tak základy pro budoucí inovace v odvětví.“

„Tato inovativní spolupráce s MAS a ABS ukazuje hodnotu, jakou může blockchain v oblasti zúčtování plateb mít,“ prohlásil David Treat, ředitel ve společnosti Accenture pro realizace v oblasti blockchain.  „Jsme nadšeni z toho, čeho můžeme v nastávajících fázích dosáhnout a z příležitostí ukázat potenciál blockchainu pro podporu dalších druhů finančních transakcí a přeshraniční konektivity.“

[1] Projekt Ubin je společný projekt pro zkoumání používání technologie DLT (Distributed ledger technology) při zúčtování a vypořádání plateb a cenných papírů. Další informace o projektu naleznete zde: http://www.mas.gov.sg/Singapore-Financial-Centre/Smart-Financial-Centre/Project-Ubin.aspx