Neuklizený písek, štěrk a zbytky soli po zimě škodí zdraví lidí i životnímu prostředí

Konec zimy a příchod jara bývá z hlediska údržby komunikací často kritický. Lidé v zimním období nemají takovou potřebu uklízet, a to ani po svých čtyřnohých miláčcích. Když pak sleze sníh, vše vyjde najednou na povrch. V zimě také bylo použito pro ošetření silnic a chodníků velké množství posypových materiálů, štěrku, písku a posypové soli. Důkladný úklid je tedy potřeba pro zachování bezpečného a zdravého prostředí.

„Letošní zima opět po letech přinesla sněhovou nadílku a jarní úklid bude náročnější než v letech se zimami beze sněhu,“ říká Lukáš Rom ze společnosti Kärcher. „Podcenění jarního úklidu by se nevyplatilo, protože na ulicích leží po zimě velké množství posypových materiálů, soli, štěrku a kamínků. Ty je třeba uklidit,“ dodává.

Lidé v zimě méně uklízejí, i po psech

V zimním období mají lidé obecně tendenci venku méně uklízet. Často totiž prší nebo leží sněhová pokrývka, což úklid komplikuje. Sníh často také skryje, co by jinak bylo vidět. A když pak roztaje, nashromážděný nepořádek spatří světlo světa. Jarní úklid pak musí právě tyto nečistoty důkladně odstranit.

Pejskaři v zimě sbírají exkrementy po psech také méně než jindy. A opět s táním sněhu se objevují časem nashromážděné poklady. Ty jsou pak uklízeny většinou ve stejném režimu jarního úklidu jako ostatní nečistoty.

Polétavý prach škodí zdraví

Včasné odklizení zimního posypu výrazně snižuje množství polétavého prachu v ovzduší. Silná automobilová doprava totiž posypové materiály ležící na komunikacích stále více rozmělňuje a víří v ovzduší. Takto rozvířený prach se významně podílí na celkovém množství polétavého prachu v ovzduší, některé údaje říkají, že až z jedné čtvrtiny. Pečlivý jarní úklid pak tento problém výrazně zmírní.

Kamínky mohou poškozovat majetek

Pokud nedojde k včasnému úklidu posypových kamínků, ulice se plní materiálem, který je nebezpečný zejména pro lak automobilů, ale i pro další majetek. Odletující kamínky totiž dokáží poškodit lak na vozidle až do té míry, že se může barva odloupnout na kov a místo začne rezavět. Riziko pak představují i pro čelní skla automobilů.

Jak na to, aby bylo čisto

Ať už se jedná o jarní úklid městských či obecních komunikací nebo firemních prostor, vše se odvíjí od strategického a systematického přístupu k úklidu. Ten začíná u venkovních prostor a neocenitelnými pomocníky jsou větší či menší zametací stroje, komunální nosiče nástaveb nebo komunální zametací stroje . „Profesionální péče o venkovní čistotu totiž zamezí nejen dalšímu víření zdraví škodlivého polétavého prachu, ale i zanesení nečistot do všech vnitřních prostor a následnému poničení vnitřních povrchů. Ve většině případů je třeba eliminovat zejména prach, štěrk, kamínky a nečistoty které zůstaly po zimě,“ uzavírá Lukáš Rom z Kärcher.