Mamograf v litoměřické nemocnici nebude

V Městské nemocnici v Litoměřicích nebude detašované screeningové mamografické pracoviště. Stane se tak i přes několikaměsíční snahu vedení nemocnice a dozorčí rady tento statut získat.

Ministerstvo zdravotnictví na základě negativního stanoviska odborné komise pro screening nádorů prsu toto pracoviště zřídit nedoporučilo s odůvodněním, že zařazení nového centra není v souladu s doporučeným standardem pro poskytování screeningu karcinomu prsu, protože tento typ péče je v Ústeckém kraji plně dostupný. Jelikož stejná komise loni nemocnici vyřadila ze seznamu akreditovaných pracovišť, nebude možné tento druh zdravotní péče v Litoměřicích nadále poskytovat.

„Velmi nás to mrzí. Pro zachování tohoto typu zdravotní služby jsme udělali maximum,“ konstatoval předseda dozorčí rady nemocnice a radní města Radek Lončák.

S ohledem na skutečnost, že nemocnice nemá v tuto chvíli smluvní ujednání se zdravotními pojišťovnami na poskytování zdravotních výkonů mamografického pracoviště, lze nabídnout zájemkyním o toto vyšetření pouze hrazenou službu. Výše úhrady je stanovena na úrovni hodnot režijních nákladů, které činí 350 korun. Snad i proto zájem žen o tato vyšetření v litoměřické nemocnici významně klesá. V důsledku toho vedení nemocnice zvažuje o ukončení této, byť z části hrazené, služby nejpozději do konce tohoto roku.

Ani nákup nového mamografu by situaci nevyřešil. Vedení nemocnice tak o této variantě přestalo uvažovat. „Šlo by o ekonomicky neefektivní krok. Přístroj v jednodušší verzi stojí zhruba čtyři miliony korun. Vložená investice by se při absenci smluvního vztahu se zdravotní pojišťovnou nemohla nijak zhotnotit,“ vysvětlil radní Lončák.

zdroj: ČTK