Home-office jako benefit využívá 44 % lidí, uvítalo by jej dalších 49 % respondentů ankety

Možnost pracovat alespoň občas z domova je lákavá pro většinu zaměstnanců. Na jaro příštího roku se chystá novela zákoníku práce, která by pravidla pro home-office měla upravovat, protože dosud se z pohledu pracovního práva pohybuje v právním vakuu. Z respondentů aktuální ankety na Profesia.cz má 44 % možnost pracovat z domova, home-office by ocenilo dalších 49 % respondentů, kteří tuto možnost nemají.  

Práce z domova je jedním z nejžádanějších benefitů, v současné době se o ní mluví zejména v souvislosti s velkou novelou zákoníku práce, která by měla vstoupit v platnost v dubnu příštího roku. Jedním ze sporných bodů, o kterém se diskutuje, je hrazení nákladů souvisejících s „prací konanou mimo pracoviště“; nedávná kompromisní dohoda určila, že tuto náhradu budou moci uplatňovat jenom ti, kteří z domova pracují trvale. Novela také upřesní podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci z domova a povinnost zaměstnavatele poskytnou zaměstnanci dostatečné pracovní vybavení. Také umožní zaměstnanci rozvrhovat svou pracovní dobu, ten ale v tomto případě nebude moci nárokovat práci přesčas či některé osobní překážky v práci. Zaměstnanec bude mít také zákonně danou povinnost chránit firemní data.

„Současným trendem je poskytovat zaměstnancům benefity, které jim pomohou lépe skloubit pracovní a soukromý život. Podle našich zkušeností zejména mladší zaměstnanci volí zaměstnavatele i podle toho, zda na tento faktor bere ohled,“ říká Zuzana Lincová, ředitelka Profesia.cz. „Proto benefity typu home-office nabízí stále více společností – například v IT segmentu je firmy nabízejí více než 60 % zaměstnanců. Ale je potřeba zdůraznit, že je mnoho profesí, které prostě z domova vykonávat nelze, takže prostá statistická data v tomto případě nejsou příliš vypovídající.“
 
A jak vypadají konkrétně výsledky ankety, ve které jsme se tento měsíc ptali na možnost pracovat z domova? Je zřejmé, že pro většinu respondentů je home-office lákavý. Celkem 44 % respondentů uvedlo, že mají možnost pracovat z domova, z toho 33 % ji využívá, 11 % jen občas. Home-office by uvítalo dalších 49 % respondentů, přičemž u 11 % z nich tento benefit vylučuje povaha jejich práce. Pouhých 7 % respondentů uvedlo, že možnost pracovat z domova nemají a ani je neláká.