DUŠE HOŘÍCÍ. JAROSLAV ZAHRADNÍK

Výstava představí u příležitosti 40. výročí úmrtí významnou postavu regionální vlastivědy, publicistiky a školství Jaroslava Zahradníka.  

Svůj život zasvětil studiu těšínských dějin a lidové kultury i bohaté spolkové činnosti. Stal se autorem řady publikací a studií věnujících se dějinám Těšínska, působil jako redaktor řady místních periodik a položil základy moderního českého muzejnictví v regionu.
 
Výstava ukáže výsledky jeho nadšeného zájmu o Těšínsko a to se zvláštním zaměřením na cykly akvarelových kreseb těšínských lidových staveb, krajiny i obyvatel.

Slavnostní zahájení 31. října 2017. Výstava potrvá do 4. března 2018.

http://www.muzeumct.cz/havirov/