Důležité informace pro rodiče samoživitele aneb co se změní v roce 2020

Nový rok přichází s řadou změn v otázkách legislativy, práce a sociálních věcí, které jistě ocení nejeden rodič samoživitel. Od ledna dochází ke zvýšení rodičovského příspěvku, zvyšuje se také minimální mzda nebo znovu dochází k prodiskutovávání tématu zálohovaného výživného.

Jaké změny přináší rok 2020 a v čem bude pro samoživitele přínosný?

Vyšší rodičovský příspěvek

Rok 2020 s sebou přináší změny ve výši rodičovského příspěvku, a také jeho vyplácení.

Od ledna 2020 se rodičovský příspěvek zvyšuje o 80 tisíc, tedy z 220 tisíc na 300 tisíc korun. U vícerčat se příspěvek zvýší ze současných 330 000 korun na 450 000 korun.

Rodičovský příspěvek se nejčastěji vyplácí po 28 týdnech mateřské dovolené (u vícerčat po 37 týdnech), kdy matka pobírá peněžitou pomoc v mateřství.

Rodiče, kteří na „mateřskou“ nárok nemají, mohou rodičovský příspěvek začít pobírat hned po narození dítěte.

Kromě budoucích rodičů mají na rodičovský příspěvek nárok ti rodiče, kteří již příspěvek pobírají, ale ještě ho nevyčerpali. „Tedy i když rodičům bude v lednu zbývat poslední „stará“ platba, bude výplata příspěvku pokračovat až do vyčerpání nově přidaných 80 tisíc korun nebo do dosažení čtyř let věku dítěte. To je maximální věková hranice pro čerpání příspěvku,“ doplňuje Iveta Novotná.

Nárok na finanční příspěvek nemají ale ti rodiče, kteří již peníze vyčerpali, a to i v případě, že jejich dítě ještě neoslavilo čtvrté narozeniny.

Vyšší nemocenské, náhrada mzdy a některé z dávek nemocenského pojištění

Jednou ze změn jsou také zvýšené redukční hranice pro výpočet nemocenské, s čímž souvisí také výpočet náhradní mzdy.

Program VašeVýživné.cz tuto situaci vysvětluje následovně: U nemocenské se redukční hranice používané pro výpočet denního vyměřovacího základu mění následovně:

redukční hranice – 1 162 Kč (dříve 1 090 Kč),
redukční hranice – 1 742 Kč (dříve 1 635 Kč),
redukční hranice – 3 484 Kč (dříve 3 270 Kč).
V případě náhrady mzdy se poté pracuje právě s redukčními hranicemi pro výpočet nemocenské, které se za těmito účely násobí hodnotou 0,175. Z tohoto důvodu tak od ledna 2020 vzrůstají i redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy, a to následovně:

redukční hranice – 203,35 Kč (dříve 190,75 Kč),
redukční hranice – 304,85 Kč (dříve 286,13 Kč),
redukční hranice – 609,70 Kč (dříve 572,25 Kč).
„V důsledku s navýšením redukční hranice se také zvyšuje denní vyměřovací základ. S tím pak souvisí také výpočet ošetřovného nebo peněžité pomoci v mateřství. Díky tomu tak od ledna 2020 narůstá i výše těchto dávek,“ dodává Novotná.

Vyšší minimální mzda

Minimální mzda v roce 2020 stoupla na celých 14 600 Kč. Ruku v ruce s tím však stoupají i zvyšované zálohy na sociálním a zdravotním pojištění pro všechny osoby samostatně výdělečně činné. „Dobrou zprávou pro rodiče je navýšení školkovného, které lze v roce 2020 uplatnit až do výše 14 600 Kč,“ doplňuje Novotná.

eNeschopenky

Od ledna vstoupily v platnost eNeschopenky, které mají výrazně urychlit předávání informací mezi zaměstnavateli, lékaři a ČSSZ.

Pozor, eNeschopenky se ale týkají pouze nemocenského. Vystavují se tedy pouze při činnosti, která zakládá účast na nemocenském pojištění a pouze při dočasné pracovní neschopnosti. Ostatní dávky nemocenského pojištění se i nadále zpracovávají papírově.

Vzniká možná podoba zálohovaného výživného

Mnoho let diskutované zálohované výživné pravděpodobně získalo podobu, která má šanci na definitivní prohlasování. Aktuálně se vládní koalice shodla na zastropování částky 3 000 Kč a omezení na 24 měsíců. Samoživitelé by tak mohli v případě dlužného výživného získat finanční podporu od státu, která by jim kompenzovala právě chybějící výživné. Pro získání zálohovaného výživného však bude zřejmě nutné splnit dvě podmínky – podání trestního oznámení pro neplacení výživného a současné zahájení exekučního vymáhání.