Dotkněte se lesa v havířovském Musaionu

Nová výstava v havířovské výstavní síni Dotkni se přírody - Les návštěvníky svým uzpůsobením přímo vybízí k tomu, aby se dotýkali exponátů a zkoumali je všemi smysly. Úkolem výstavy je přiblížit les jako mnohovrstevnatý a vzájemně provázaný živý organizmus, ekosystém plný různých forem života. 

Přijďte si pomocí mnoha interaktivních prvků ohmatat les. Vyzkoušejte, zda umíte poznat dřeviny, plody, houby, lišejníky nebo mechy. Projděte se po pocitovém chodníku, zaposlouchejte se do zvuků různých druhů dřeva, phlaďte zvířecí kožíšky nebo nahlédněte do "domácnosti" kůrovce. 

Výstava bude s výjimkou sobot přístupná až do 19. dubna 2020.

https://www.muzeumct.cz