Dotace na ekologické kotle se rozšíří do celé ČR

Výměna ekologických kotlů se z Moravskoslezského kraje rozšíří do celé republiky. Dotace na nákup nového kotle šetrného k životnímu prostředí bude činit asi polovinu nákladů. Program umožní podporu různých typů vytápění. Novinářům to dnes řekl ministr životního prostředí Tomáš Chalupa (ODS).

Do programu se budou moci zapojit všechny kraje, které o něj budou mít zájem. Moravskoslezský kraj, který je z hlediska ovzduší nejzatíženějším regionem, bude stále prioritní. Pro všechny regiony budou platit stejné podmínky. Náklady tak bude stejně jako dosud vždy z poloviny financovat ministerstvo a z druhé poloviny se na nákladech bude podílet kraj.
 
Výzva celostátního rozsahu by se mohla spustit už od začátku prázdnin. Pro celé Česko má letos ministerstvo vyčleněno 80 milionů korun, přičemž pro Moravskoslezský kraj je vyhrazeno 30 milionů korun. Celkem tak pro čtvrtou výzvu bude v kraji k dispozici 60 milionů korun. Pro příští rok chce ministerstvo uvolnit až 100 milionů korun.
 
Nově bude podpořena širší škála kotlů, příspěvky na ně se budou pohybovat od 15.000 do 60.000 korun v závislosti na jeho typu, dotace bude tvořit zhruba polovinu nákladů.
 
Podporována bude výměna kotlů na tuhá paliva za kotle třetí emisní třídy, které jsou šetrnější k životnímu prostředí. "Nově by bylo možné zapojit do tohoto systému i systém pelet. Počítáme s podporou zplynovacích kotlů na tuhá paliva s akumulační nádobou. Chceme podpořit rovněž výměnu plynových kotlů. Protože program je otevřen do budoucna, tak také definuje výši podpory pro kotle, které mají být s ohledem na platnost zákona o ovzduší uváděny na trh od příštího roku," podotkl Chalupa.
 
Moravskoslezský kraj spolu s ministerstvem dosud vypsal tři výzvy, během nichž mohli lidé získat dotaci na výměnu ekologických kotlů. Program byl spuštěn loni v únoru, kdy bylo vyčleněno 20 milionů korun. Dotace tehdy činila 60.000 korun a vystačila na výměnu 333 kotlů, přičemž už první den musel kraj příjem žádostí pro velký zájem pozastavit. Ve druhé a třetí výzvě už byla dotace snížena na 40.000 korun a v obou případech bylo vyčleněno 40 milionů korun. Příjem posledních žádostí skončil v dubnu.
 
Moravskoslezský kraj má nejhorší kvalitu ovzduší v zemi. Kromě průmyslových podniků a dopravy se na znečištění ovzduší významným způsobem podílejí právě domácnosti. Tuhými palivy topí v Moravskoslezském kraji zhruba 55.000 domácností, které jsou rozmístěny na malé ploše. Výměna jednoho kotle znamená úsporu emisí prachu v objemu až 100 kilogramů ročně. Investice do lokálních topenišť jsou podle kraje ekonomicky výhodné, protože každá vynaložená koruna je pětkrát efektivnější než u průmyslové investice a na zlepšení kvality ovzduší se projeví okamžitě. Peníze na nový kotel se lidem proplácejí zpětně a celý proces trvá asi devět měsíců.
 
zdroj: ČTK