Bezpečnostní rada Ústeckého kraje končí funkční období

V minulém týdnu se uskutečnilo pravidelné jednání Bezpečnostní rady Ústeckého kraje (BRÚK), které bylo dle plánovaných zasedání posledním setkáním v aktuálním III. volebním období kraje. Pro toto volební období byla BRÚK jmenována v prosinci 2008.

Ředitel Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje Ilja Deyl na bezpečnostní radě dne 17. září mimo jiné potvrdil, že od vypuknutí případů otravy metylalkoholem nyní záchranáři každý případ opilého člověka důsledně prověřují, a to ve spolupráci s lékaři jednotlivých nemocnic v Ústeckém kraji. Přestože se toto zasedání věnovalo problematice otrav metanolem, byla i příležitost ohlédnout se za čtyřletou prací BRÚK. 

„Chtěla bych při této příležitosti ocenit spolupráci se všemi složkami integrovaného záchranného systému a zejména jejich přístup a výsledky při řešení mimořádných situací v našem kraji, kterých v tomto volebním období bylo několik,“ řekla na posledním zasedání BRÚK hejtmanka Jana Vaňhová, která stojí v čele této rady. „Připomenu například povodně v letech 2009 a 2010, kde se díky našim záchranářům, hasičům, policii, armádě a dobrovolníkům podařilo zachránit desítky lidí a ochránit majetek,“ uvedla dále hejtmanka. „Přála bych si, abychom se již v tomto volebním období nemuseli scházet k řešení nějaké mimořádné události,“ dodala Jana Vaňhová.
 
Z prostředků kraje každoročně obdržely složky integrovaného záchranného systému (IZS) příspěvek na vybavení svých pracovišť a zejména pomůcky pro činnost terénních pracovníků a záchranářů. BRÚK v tomto volebním období rozhodovala o účelových dotacích pro složky IZS v celkové výši dosahující téměř 47 milionů korun. Jednalo se například o pořízení účelových automobilů, navigace, čerpadel, stříkaček, dýchacích přístrojů, radiostanic i defibrilátorů. Příjemci vybavení byly také jednotky Sborů dobrovolných hasičů obcí a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.
 
Z činností a úkolů, které BRÚK zabezpečovala, lze namátkou uvést následující témata: řešení nestabilních skal v Hřensku, rozhodování o finančních příspěvcích na činnost složek IZS a jednotek Sboru dobrovolných hasičů, pravidelné projednávání bezpečnostní situace, stavu požární ochrany 
a činnosti zdravotnické záchranné služby (ZZS) a armády (krajské vojenské velitelství – KVV). Důležitou součástí práce BRÚK byla spolupráce s obcemi s rozšířenou působností na území kraje v oblasti krizové připravenosti včetně školení starostů a osob zodpovědných za krizové řízení. BRÚK se také zabývala stavem na úseku vyrozumění a varování obyvatelstva a připravovala společné akce složek IZS a kraje, společná cvičení a prezentace složek IZS na veřejnosti (Den záchranářů).
 
Složkám IZS i občanům slouží už několik let unikátní informační systém pro pomoc v krizových situacích. BRÚK se provozem tohoto špičkového webového krizového portálu také zabývala.
 
BRÚK se rovněž věnovala situaci v krajském zdravotnictví, zejména při akci lékařských odborů „Děkujeme, odcházíme“. BRÚK se věnovala i problematice výcviku složek IZS, podařilo se například zajistit společný výcvik hasičů a letecké záchranné služby.
 
BRÚK projednávala též plnění programu prevence kriminality a informace z činnosti pracovní skupiny pro sociálně vyloučené lokality.
 
Samostatnou kapitolou bylo řešení mimořádných situací při povodních v letech 2009 a 2010, kdy bylo třeba v rámci krizového štábu zajistit ochranu životů a zdraví osob a majetku. V srpnu 2010 byl na Děčínsku vyhlášen čtrnáctidenní stav nebezpečí. Po bleskových povodních bylo pak třeba řešit odstranění a nápravu škod způsobených velkou vodou. BRÚK se také zabývala přípravou a realizací protipovodňových opatřeních na Labi.
 
Připomeňme, že bezpečnostní rada kraje je koordinační orgán kraje pro přípravu na krizové situace v souladu se zákonem číslo 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) a nařízení vlády číslo 462/2000 Sb. 
 
Aktuální složení BRÚK: předsedkyní je hejtmanka Jana Vaňhová a členy jsou dále ředitelé složek IZS – Roman Vyskočil, ředitel krajského ředitelství HZS, Tomáš Lansfeld, ředitel krajského ředitelství policie, Rostislav Domorák, ředitel Krajského vojenského velitelství Ústí nad Labem a Ilja Deyl, ředitel Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje. Členy jsou dále představitelé odborníci krajského úřadu.