Atlas ptáků neobyčejných

Výstava seznámí návštěvníky s vývojem vztahu člověka ke zvířatům od prvobytně pospolné společnosti do současnosti. Zaměřuje se na některé druhy ptáků vyhynulých v průběhu vývoje živočišných druhů, se kterými se lidé potkávali v podobě zkamenělin. Také druhů vyhynulých díky lidské činnosti (změna prostředí, zavlečení nepůvodních organismů, záměrné vybíjení). Zmiňuje se také o introdukci druhů spojené s objevováním nových částí světa.  


Výstava popisuje jednotlivé druhy ptáků skutečných nebo vymyšlených, které ovlivnily lidskou fantazii v mýtech, pověrách, které byly předlohami pro souhvězdí, božstva, staly se symboly různých vlastností, byly převzaty jako znaky na erby atd. Snaží se kopírovat středověké bestiáře - atlasy, ve kterých lidé zaznamenávali tehdy známé skutečné i neskutečné druhy zvířat, bez systematického třídění. Výstava je doplněna dermoplastickými preparáty a modely - vidět zde můžete např. doda mauricijského, obří nohu ptáka Noha, ptačí totem, obří vejce nebo popel ptáka Fénixe...
 
Výstava potrvá do 29. ledna 2017.

http://www.muzeumct.cz/havirov/