Aeryon SkyRanger: Vzdálené řízení bezpilotních prostředků odkudkoliv na světě

Společnost Aeryon rozšířila schopnosti svého bezpilotního prostředku SkyRanger o možnost vzdáleného řízení. Platforma AeryonLive je postavena na principu „centralizovaného řízení a decentralizovaného provedení“. Malé bezpilotní prostředky (UAS) mohou totiž operovat víceméně kdekoliv. „Lidé, kteří se potřebují rozhodovat na základě jimi pořízených údajů, se tak nyní mohou nacházet například na druhé straně města, anebo dokonce i na druhém konci světa,“ říká Andrej Hronec ze společnosti Audiopro, která kanadskou firmu Aeryon v ČR zastupuje.  

Těmito vzdálenými „pozorovateli“ ovšem nejsou pouze pasivní konzumenti fotografického či video materiálu. Jsou to lidé, jejichž profese vyžaduje schopnost takto získanému obsahu porozumět a učinit rozhodnutí, případně ho zpracovat a poskytnout zasvěcené informace lidem s rozhodovací pravomocí.

Například:

•    Při běžné inspekci spalovacího komínu v rafinérii musí mít „vzdálený“ expert možnost kontrolovat snímky ve vysokém rozlišení na velké obrazovce. Kromě toho potřebuje také navádět operátora bezpilotního prostředku na další cíle, které rovněž vyžadují inspekci.

•    Při prosazování práva, a s tím spojených taktických operacích příslušných složek, je velení schopno identifikovat podezřelé nebo objekt, a na tomto základě vydávat pokyny, které osobám nasazeným v terénu dopomohou k bezpečnému a efektivnímu řešení situace.

Řada vylepšení a nových funkcí, se kterou Aeryon nyní přichází, pomůže zajistit okamžitou a účinnou reakci v situacích, které vyžadují rychlé řešení a podpořit správnou distribuci vydaných rozhodnutí. Jde především o možnost spolupráce v reálném čase mezi vzdálenými pozorovateli a operátory bezpilotních letounů, kteří se nacházejí „na místě“ akce. I přesto, že je řízení dronu v zásadě stále odpovědností jeho obsluhy, nové schopnosti platformy AeryonLive umožňují při provádění operací s využitím bezpilotních prostředků využívat všech lidských zdrojů bez ohledu na to, kde se zrovna nacházejí.

•    Viewer Designated Marker (VDM) 

Jedná se o zcela jedinečnou možnost vzdáleného autorizovaného pozorovatele na jakémkoliv zařízení vkládat do řídící stanice pozemního operátora bezpilotního prostředku vlastní cíle. Takto přidaný cíl/objekt je označen uživatelským jménem příslušného vzdáleného pozorovatele, a kromě toho je také doplněn textem, jehož obsahem je popis požadované reakce operátora UAS. Například velící důstojník může v průběhu taktické operace i ze vzdáleného stanoviště nařizovat operátorovi bezpilotního prostředku, kam namířit kameru, a co na zemi hledat. 

•    Remote Image Request

Pokaždé, když operátor UAS zachycuje statický snímek, je tento obraz v rámci služby AeryonLive Video and Telemetry zabezpečeně přenesen ke vzdálenému pozorovateli a prezentován ve formátu náhledové miniatury. Bez jakéhokoliv úsilí ze strany operátora bezpilotního prostředku si může vzdálený uživatel takový náhled zvětšit a zobrazit, anebo si dokonce vyžádat obraz v plném vysokém rozlišení až do 20 Mpx. Tato funkce tak poskytuje zcela mimořádný nástroj pro „pozastavení akce“ a přezkoumání detailů, kterých by si v reálném čase nemuseli zúčastnění pozorovatelé (vzdálení ani na místě) všimnout, nebo je správně vyhodnotit. Vzdálený pozorovatel tak například může při bezpečnostní akci v klidu zázemí pomocí snímků ve vysokém rozlišení identifikovat obličeje a kontrolovat poznávací značky vozidel. 

Uvedené nové služby AeryonLive staví na dosavadních schopnostech této platformy, jako je například možnost vzdáleného uživatele přepínat mezi denním a infračerveným kanálem kamery.  Společnost Aeryon i nadále plánuje rozvíjet schopnosti svých bezpilotních prostředků tak, aby se staly nepostradatelným nástrojem v oblasti veřejné bezpečnosti nebo pro profesionální využití v rámci IZS.

Více o bezpilotním prostředku (sUAS) SkyRanger ZDE.